I.  Lời Giới Thiệu 

- John Kelly - Minh Hạnh chuyển ngữ

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp-Milindapañha, là cuốn kinh thứ mười tám trong Kinh Tiểu Bộ Kinh (theo phiên bản Miến Điện của kinh điển Pali), gồm 7 phần như dưới đây. Kinh Mi Tiên Vấn Đáp gồm 262 câu hỏi, mặc dù trong các phiên bản hiện nay, chỉ236 câu được t́m thấy. Mặc dù không bao gồm như là một văn bản kinh điển trong truyền thống của tất cả các quốc gia Phật giáo Nguyên Thủy, bộ kinh này rất được tôn kính trong suốt và là một trong những tác phẩm phổ biến nhất và có thẩm quyền của kinh điển Phật giáo Pali.

Sáng tác vào khoảng đầu Công nguyên, và không rơ tác giả, bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp-Milindapañha được thiết lập như là một biên soạn các câu hỏi của vua Milinda để tôn kính một vị trưởng lăo tên là Na Tiên-Nagasena. Vua Milinda đă được xác định với sự tự tin đáng kể của các học giả như nhà vua Hy Lạp Menander của Bactria, trong lănh địa được thành lập bởi Đại đế Alexander, tương ứng với phần lớn Afghanistan ngày nay. Lănh vc cua Menander bao gồm Gandhara, nơi Phật giáo được hưng thịnh vào thời gian đó.

Điều thú vị nhất về bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp-Milindapañha là sản phẩm của các cuộc gặp gỡ của hai nền văn minh lớn - Hy Lạp và Phật giáo Ấn Độ - và thật vậy liên quan tiếp tục là sự khôn ngoan của phương Đông gặp thế giới hiện đại phương Tây. Vua Milinda đặt ra câu hỏi về t́nh huống khó xử nêu ra trong triết lư Phật giáo mà chúng ta có thể hỏi ngày hôm nay. Và phản hồi của Na Tiên vi đầy đủ trí tuệ, trí thông minh, và loại suy diễn hữu ích.

Contents

 
II. The Distinguishing Marks[ Việt-HT Giới Nghiêm và English-Kelly ]
III. Questions for the Cutting Off of Perplexity[ Việt-HT Giới Nghiêm và English-Kelly (excerpts) ]
IV. Questions on Dilemmas {Miln 90-328} [ no translations available here ]
V. A Question Solved By Inference {Miln 329-347}[ Horner (abridged) | Olendzki (excerpt) ]
VI. The Special Qualities of Asceticism {Miln 348-362}[ no translations available here ]
VII. Questions on Talk of Similes {Miln 363-420}[ no translations available here ]